Orientering om workshops om brugerinvolvering på diabetesområdet ved Steno Diabetes Center

Til kommuner, bosteder, psykiatriområdet mv.

Steno Diabets Centers Forum for Brugerinvolvering, inviterer relevante brugere og sundhedsprofessionelle til workshops om brugerinvolvering på diabetesområdet. 

Det bedste liv med diabetes. Det er den vision, Steno Diabetes Center Odense (SDCO) er sat i verden for at skabe, og det skal ske i tæt samarbejde med brugerne – mennesker med diabetes, deres pårørende og dem i risiko for at få diabetes. Derfor har SDCO nedsat Forum for Brugerinvolvering (FBI), der sikrer, at brugerne er med til at udvikle den behandling, forebyggelse, forskning og uddannelse, der tilbydes på SDCO og i resten af Region Syddanmark.

 

FBI inviterer til workshops

FBI (som på ingen måde er hemmeligt, men som tværtimod gerne vil være synligt og gøre en forskel) inviterer i juni måned til to virtuelle workshops for både brugere og sundhedsprofessionelle:

  • Onsdag den 9. juni kl. 16.00-17.30 vil Tobias Bøggild-Damkvist, direktør for Type 1 – Tænketank for Diabetes, fortælle om brugernes oplevelser og ønsker for fremtidens diabetesambulatorium. Han vil også fortælle om brugernes ønsker og erfaringer med den diabetesteknologi, der udvikler sig år for år. På workshoppen får alle mulighed for at komme med ønsker til fremtidens diabetesbehandling- og teknologi, og vi drøfter, hvordan man kan inddrage – ikke kun brugerne – men også de sundhedsprofessionelle i livet med diabetes. Se vedlagt invitation.
  • Mandag den 21. juni kl. 16.00-17.30 vil Mette Valdersdorf Jensen, forsker fra Institut for psykologi på Syddansk Universitet, fortælle om, hvordan og hvorfor brugere har været med fra start til slut i et internationalt forskningsprojekt om livskvalitet og lavt blodsukker. Man kan også høre om, hvordan mennesker med diabetes og pårørende er påvirket af lavt blodsukker og om ønsker og behov for hjælp og støtte fra familie, venner og sundhedsprofessionelle. Der bliver også rig mulighed for at dele egne oplevelser og erfaringer med lavt blodsukker, og hvordan man oplever muligheder for støtte. Se vedlagt invitation.

 

Tilbud om sparring om brugerinvolvering

Har du brug for hjælp til at skabe bedre rammer for brugerinvolvering – som bruger eller i dit arbejde som sundhedsprofessionel? Så er du mere end velkommen til at bruge FBI som sparringspartner. Vi deltager gerne i både kortere og længere møder, og du bliver tilbudt sparring fra både en bruger og en sundhedsprofessionel – begge eksperter i brugerinvolvering i praksis.

 

Tilmelding

Har du lyst til at deltage i en eller begge workshops, eller har du brug for sparring fra FBI, kan du sende en mail til Mette.Vestergaard.Nissen@rsyd.dk

 

Forum for Brugerinvolvering

FBI startede i februar 2019 og består af i alt 17 brugere fra Region Syddanmark og 10 sundhedsprofessionelle fra SDCO og almen praksis.

I oktober 2019 lancerede FBI en strategi for brugerinvolvering, som hedder: ”Brugerne er ikke med for sjov – de er vejen til diabetesbehandling i verdensklasse”. Læs mere om FBI og strategien for brugerinvolvering her: http://www.sdco.dk/wm511893

 

I er meget velkomne til at dele denne info samt hænge de to nedenstående invitationer op, hvor det giver mening fx i venteværelser, sundhedshuse og lign.

 

Vi glæder os til at se jer.

 

 

De bedste hilsner,

Forum for Brugerinvolvering

 

Tina Linaa

Faglig leder for Brugerinvolvering

Tina.Linaa@rsyd.dkwww.sdco.dk

+45 24254555

 

Steno Diabetes Center Odense

Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Kløvervænget 10, Indgang 112, 5. sal, 5000 Odense C