Orientering om udskydelse af CPOP årsrapport

 

Opdatering den 11.12.2018:

Sekretariatet er blevet bedt om at videreformidle, at 2017 årsrapporten er væsentligt forsinket grundet et større databaseomlægningsprojekt i Regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKR). Dette bedes formidlet til relevante ledere på social- og sundhedsområderne i kommunerne. 

 

Hvis årsrapporten for 2017 skal igennem en særskilt høringsforløb, vil det betyde, at der skal gennemføres to høringsforløb i løbet af første halvår af 2019, da der skal offentligøres en årsrapport med resultaterne for 2018 inden udgangen af juni 2019.

 

CPOP-databasens styregruppe finder ikke dette hensigtsmæssigt og har derfor søgt Sundhedsdatastyrelsen om dispensation. Det betyder derfor, at høringsforløb og offentliggørelse årsrapporten for 2017 kommer til at foregå i foråret 2019 sammen med årsrapporten for 2018.

 

Tidsplan for årsrapport 2018 (og 2017 årsrapporten)

Den 28/2 2019 kl. 23:59 – sidste frist for indberetning til 2018 årsrapporten. Indberetningsfrist 15. februar 2019 kl. 23:59.

Den 16/05 2019 – fremsendelse af 2018 årsrapport indeholdende epidemiologiske og klinisk kommentarer til resultaterne (det forventes at 2017 rapporten fremsendes samtidigt)

Den 12/6 2019 – deadline for fremsendelse af regionens/afdelingers kommentarer til egne resultater til indsættelse i 2018 rapportens appendiks.

Den 28/6 2019 – offentliggørelse af årsrapporterne.

————————————————————————————————-

På vegne af Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram er Sekretariatet blevet bedt om at meddele alle kommuner, at det bliver nødvendigt at udskyde tidsplanen for CPOP årsrapporten med data for patienter behandlet i perioden den 1. januar 2017 til den 31. december 2017. Det vil sige, at der ikke vil blive udsendt en foreløbig årsrapport i starten af april som planlagt. 

Grunden hertil er, at Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram er i gang med et større projekt, hvor alle de kliniske kvalitetsdatabaser, skal flyttes over på en fælles it-platform. Det betyder, at en del databasers årsrapporter udskydes, og det forventes, at CPOP’s årsrapport først vil kunne laves i efteråret 2018.