Orientering om revideret samarbejdsaftale om hjælp til kommunikation, personlig hjælp samt ledsagelse ifm. sygehusbehandling

Som et bilag til sundhedsaftalen, indgik Region Syddanmark og de 22 Syddanske kommuner i 2014 en samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp ved sygehusbehandling.

Formålet med aftalen er at sikre, at borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer, efter behov får den nødvendige assistance i forbindelse med behandling på sygehuset.

Det Administrative Kontaktforum igangsatte i 2017 en revision af samarbejdsaftalen, som bl.a. skulle tydeliggøre Regionens og kommunernes finansieringsansvar, ligesom den skulle afspejle gældende retningslinjer og hidtidige erfaringer på området.
En tværsektoriel arbejdsgruppe har derfor udarbejdet en revideret samarbejdsaftale.

Den 24. juni godkendte Sundhedskoordinationsudvalget aftalegrundlaget for den reviderede samarbejdsaftale om hjælp til kommunikation, personlig hjælp samt ledsagelse ifm. sygehusbehandling.

Det godkendte aftalegrundlag kan læses her.

Den tilhørende standardkontrakt kan læses her og afregningsblanketen kan læses her.

Implementering i SOF og PSOF

Med henblik på at igangsætte implementeringen af samarbejdsaftalen, har følgegruppen for behandling og pleje udarbejdet et generisk dagsordenspunkt og et følgebrev, som SOF og PSOF kan vælge at bruge, når aftalen skal dagsordenssættes. Disse er sendt til (P)SOF sekretærerne pr. mail, men kan også læses nedenfor.

Ved spørgsmål til aftalen, tag gerne kontakt til følgegruppesekretærerne for følgegruppen for behandling og pleje.