Orientering om regionalt nødberedskab i forbindelse med konflikt

Region Syddanmark er, som de fleste andre offentlige organisationer, i gang med at sikre et nødberedskab, der træder i kraft, hvis konflikten ifm. forhandlingerne om OK 18 bliver en realitet.

Formandskabet for Det Administrative Kontaktforum har besluttet, at Fælleskommunalt Sundhedssekretariats hjemmeside vil blive benyttet som informationskanal fra Region Syddanmark til de syddanske kommuner. Denne side vil derfor løbende blive opdateret med relevant information om Region Syddanmarks nødberedskab.

Det bliver blandt andet muligt at finde information på denne side om:

  • Hvilken type information kommunen kan finde på henholdsvis:
    • Regionens hjemmeside
    • Sygehusenes hjemmesider
    • Eventuelle hotlinemuligheder (centralt/decentralt)
    • Hvornår det vil være nødvendigt at rette direkte henvendelse til en afdeling

Siden bliver opdateret umiddelbart efter Påske, når Regionen har udarbejdet første del af informationsmaterialet til kommunerne.