Orientering om implementering af digital sygehuskommunikation i NetForvaltning Sundhed  

Regionerne har i længere tid ønsket at digitalisere processen vedr. modtagelse og forsendelse af LÆ-blanketter som initieres af kommunerne. Regionerne oplever især udfordringer ift. overholdelse af svartid, fra en anmodning er sendt fra kommunen, og til et svar skal være kommunen i hænde. Som løsningen har været indtil nu, sker forsendelsen mellem NetForvaltning Sundhed (NFS) og regionerne via alm. postgang. Dette har resulteret i lange svartider samt rykkere fra de enkelte kommuner.   

Løsning

I et samarbejde mellem regionerne og EG A/S – kommunernes leverandør af NFS – er der udviklet en løsning (Digital sygehuskommunikation), der understøtter leverance af attestbesvarelser og journaloplysninger digitalt via tunnelmail. Fordelene ved implementeringen er hurtigere svartider, øget sikkerhed og digitalisering af rykkere til sygehusene, samt portobesparelser.

Fremsendelse af en LÆ-attest vil for kommunerne være samme proces som i dag, hvor Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) anvendes. I stedet for at sende attesten til den fysiske adresse, sendes attesten til den mailpostkasse, der er angivet i SOR på den afdeling, som attesten stiles til. Det er her væsentligt at påpege, at den enkelte kommune skal forsøge at ramme det korrekte SOR niveau, da regionen ellers vil opleve, at mange LÆ-attester sendes til hovedpostkasser og skal igennem mange hænder for at nå til den rette modtager.     

Region Syddanmark har været pilotregion og har sammen med EG A/S testet løsningens del 1 (sygehus afdeling sender LÆ-attest til kommuner via Tunnelkryptering). Region Syddanmark tester den fulde løsning i februar og marts måned 2020 på en række udvalgte afdelinger. Herefter vil de fem sygehusenheder gradvist begynde at tage løsningen i brug.   

EG har udsendt et webcast til kommunerne, hvor de gennemgår hvad digital sygehuskommunikation betyder for kommunerne.

Link til webcast

Læs her en kort beskrivelse af løsningen, herunder hvilke LÆ-attester løsningen understøtter.