Orientering om forvarsling af pulje til praksisnært kompetenceløft på demensområdet

Til orientering fra Sundhedsstyrelsen:

Sundhedsstyrelsen vil med denne henvendelse gøre opmærksom på, at vi i september 2021 forventer at offentliggøre en pulje, praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner med fokus på at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin.

Puljen er en del af udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan 2025, hvor der i alt er afsat 470 mio. kr. i 2016-2019. I aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023 blev der gennemført en opfølgning på demenshandlingsplanen 2025. I den forbindelse blev der afsat 23,6 mio. kr. til en pulje til praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin.

Et af de tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025 var en forbedret pleje- og behandlingsindsats, der skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem mod år 2025

Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner med fokus på at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin

Formålet med puljen er at understøtte kompetenceudvikling på demensområdet med fokus på at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demenssygdom. Puljen vil som tidligere pulje til praksisnært kompetenceløft tage udgangspunkt i forankring af viden og kompetencer i praksis.

Puljens målgruppe er de forskellige fagprofessionelle, som beskæftiger sig med de primære indsatsområder, som mennesker med demens er i berøring med og det faglige ledelsesniveau, som kan understøtte, at der sker en reel praksisændring.
Puljeperioden løber 18 måneder med forventet projektstart december 2021
Puljen har tidligere været udmeldt i to omgange.