Orientering om at hjemmesiden for projektet “Sammen om Velfærd” lukkes ned

På mødet i Sundhedsdirektørforum den 12. marts 2020 blev der orienteret om, at projektet, Sammen om Velfærd, ophører i sin nuværende form, men at det tværgående samarbejde om kompetenceudvikling fortsættes mellem kommuner, region og uddannelsesinstitutioner.  

Hermed orienteres om at projektets hjemmeside www.sammenomvelfaerd.nu lukkes ned med udgangen af 2020, men indtil årsskiftet vil kommunerne have mulighed for at hente relevant materiale ned fra siden, til senere brug. I bedes derfor informere relevante medarbejdere i kommunen, om at materialet fra siden skal hentes inden 1. januar 2021, hvis man ønsker at anvende det fremover.  

Om Sammen om Velfærd

KKR Syddanmark besluttede i 2015 at etablere projektet, Sammen om Velfærd, der er et samarbejde på tværs af de syddanske kommuner, Region Syddanmark og uddannelsesinstitutionerne i Syddanmark.

Formålet med samarbejdet var at styrke de tværprofessionelle kompetencer hos både nuværende og kommende medarbejdere på social- og sundhedsområdet.

Sammen om Velfærd har igangsat en række initiativer på social- og sundhedsområdet, som har bidraget til kompetenceudviklingen for studerende, medarbejdere og organisationer i Syddanmark. De senere år er lokale initiativer, tilbud og samarbejder vokset frem, og dette har medført, at tilslutningen til det mere centralt organiserede Sammen om Velfærd har været faldende.

KKR Syddanmark har på deres møde den 4. februar 2020 besluttet, at Sammen om Velfærd ophører, men det tværgående samarbejde om kompetenceudvikling videreføres fortsat mellem kommuner, region og uddannelsesinstitutioner.