ORIENTERING: E-læringskurset ‘Tidlig opsporing af begyndende sygdom’

Sundhedsstrategisk Forum blev den 19. november 2018 præsenteret for e-læringskurset ’Tidlig opsporing af begyndende sygdom hos den ældre medicinske borger’. Det blev i forlængelse af præsentationen besluttet, at e-læringskurset skal fremgå af Fællessekretariatets hjemmesiden, fordi det har et indhold, der er relevant for flere end de fire fynske kommuner, der har været med til at udvikle det.  

 

Kurset skal styrke den sundhedsprofessionelles kompetencer til at observere tidlige tegn på begyndende sygdom og sikre kompetencer til at vurdere de handlinger og indsatser, der kan – eller skal – iværksættes hos den ældre borger. Samtidig har kurset også fokus på samarbejdet med de forskellige personer og faggrupper, der bliver involveret i borgerens forløb.

 

Kurset er målrettet social- og sundhedshjælpere, assistenter, sygeplejersker og akut-sygeplejersker i den kommunale hjemmepleje.

 

Kurset består af nogle opgaver der skal løses undervejs, og nogle forhold der skal overvejes. Når man har bestået den afsluttende test, kan der oprettes kursusbevis.

 

E-læringskurset