Opstart af genoptræningsindsatser i 2021

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering vil gerne bede alle kommuner om at udfylde nedenstående i forhold til ”tilbudt opstart af genoptræningsindsatser efter §140 i 2021”. Det er forventningen, at data kan trækkes elektronisk. Såfremt dette ikke er tilfældet, kontakt venligst Lisbeth Thule Offer, litm@haderslev.dk

 

Baggrunden for henvendelsen er, at ”Aftale om tidsfrist for opstart af genoptræningsplaner” (december 2019) foreskriver at der skal pågå monitorering i forhold til, at kommunerne tilbyder borgeren opstart af genoptræningsindsatsen indenfor 7 kalenderdage efter udskrivelse (medmindre sygehuset har anført at opstarten udskydes).

 

Nedenstående bedes udfyldt senest fredag den 18. marts 2021.

 

Antal opstartede genoptræningsplaner §140 i 2021

Hvornår fik borgerne tilbudt opstart af genoptræningsindsatser efter §140 i 2021 (notér antal)?
0-7 dage efter udskrivelse
8 dage eller mere efter udskrivelse
I ALT
 
Genoptræningsindsatser der, på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering fra sygehuset, skal opstartes senere end 7 kalenderdage efter udskrivelse, indgår ikke i denne monitorering
Bekræft samtykke

 

Har du spørgsmål kan du kontakte: Lisbeth Thule Offer, litm@haderslev.dk, tlf. 23697491

 

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering vil blive forelagt besvarelserne med henblik på fremlæggelse i Det Administrative Kontaktforum.

 

På forhånd tak for hjælpen

På vegne af

Formandskabet i Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering