Opdatering af opgørelse over sengepladser i kommunerne ifm. COVID-19

Region Syddanmark har nedsat en task force for det tværsektorielle samarbejde vedrørende COVID-19. Gruppen refererer til den overordnede, regionale COVID-19 task force.

Formanden for gruppen er Susanne Lauth og består derudover af formandskaberne for SOF’erne.

Formålet med gruppen, er at fortsætte det gode samarbejde baseret på fælles populationsansvar i en situation med ekstraordinært pres på det samlede sundhedsvæsen. Målet er at de patienter, der skal behandles og plejes, får den hjælp, de har behov for, på det rette niveau. Desuden at afklare, hvordan en mulig kapacitet for behandlingspladser kan øges gennem et øget samarbejde med kommunerne og almen praksis. Udmeldingen fra regering og Sundhedsstyrelsen er, at sygehusenes kapacitet er styrende for den samlede indsats i sundhedsvæsenet, herunder i kommuner og almen praksis.

Der er i forbindelse med første møde indsamlet information fra kommunerne, bl.a. om antallet af sengepladser kommunerne har til rådighed.

Hvis der løbende bliver ændringer i antallet af sengepladser I har til rådighed, må I meget gerne melde dette ind via nedenstående formular eller pr. mail til lhon@haderslev.dk

 

På forhånd, mange tak.

COVID-19 afdækning af sengepladser