Offentliggørelse af de nye sundhedsprofilresultater i 2022

Kære alle

Til orientering, så I kan sætte kryds i kalenderen. 

__________________________________________________________________

Sundhedsstyrelsen offentliggør de nationale resultater af Sundhedsprofilundersøgelsen 2021 den 10. marts 2022.
I Region Syddanmark afholder vi følgende to offentliggørelsesarrangementer:

  • Første arrangement er et politisk arrangement, der afholdes den 14. marts 2022 kl. 14.30 – 18.00 på Severin i Middelfart. Ved arrangementet offentliggøres resultaterne for kommunale og regionale politikere. Program for eftermiddagen følger senere.

 

  • Andet arrangement er en administrativ temadag, der afholdes den 4. april 2022 kl. 9.00 – 16.00 på Severin i Middelfart. Arrangementet er for sundhedschefer, konsulenter, planlæggere, mfl. på sundheds-, social- og psykiatriområdet i de syddanske kommuner. Ledende embedsmænd og politikere er også velkomne på temadagen, dette gælder ligeledes sygehusenes administrationer.

 

Formålet med temadagen den 4. april 2022 er at give deltagerne et overblik over syddanskernes sundhed og at styrke det faglige indblik i udvalgte temaer inden for sundhedsprofilen. Program for dagen samt tilmelding følger senere.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis et af arrangementerne er relevant for dig at deltage i. Bemærk at arrangementet den 14. marts 2022 er for politikere, mens arrangementet den 4. april 2022 er for administrative.