Nyt e-læringskursus for hjemmesygeplejersker om behandling af trakeostomerede patienter

Regionen har igennem nogen tid været i gang med et projekt i forhold til at forbedre overgangen fra sygehus til primær sektor for trakeostomerede patienter.

Årsagen til at regionen gik i gang med projektet var, at de oplevede at få mange henvendelser fra hjemmesygeplejersker, som følte sig utrygge ved at skulle varetage plejen af disse patienter.

Der har fra kommunal side været stor efterspørgsel på undervisning om trakeostomipleje. For at sikre at alle hjemmesygeplejersker har mulighed for at tilgå den samme undervisning, på et tidspunkt der passer ind i deres hverdag, har Region Syddanmark derfor udviklet et e- lærings- kursus. Kurset er nu klar og er ved at blive lagt på kommunernes kursusportaler.  

Man kan se en kort præsentation af materialet her. Kurset kan tilgåes på Plan to Learn og kommunerne øvrige kursusportaler.