Ny udpegning til kommunal gadesygeplejerske til udsatterådet i Region Syddanmark

Regionsrådet i Region Syddanmark besluttede den 25. maj 2020 at nedsætte et udsatteråd i Region Syddanmark. 

Formålet med rådet er at sikre, at viden om socialt udsatte borgeres særlige behov på sundheds- og socialområdet inddrages i politiske beslutninger og dermed bidrager til bedre og mere fleksible tilbud og medvirker til større lighed i sundhed.

Kommissoriet for udsatterådet kan læses her.

Udsatterådet har op til 17 medlemmer bestående af:

  • Fem regionsrådsmedlemmer
  • Ni medlemmer, som repræsenterer frivillige organisationer samt kommunale og regionale aktører, der arbejder med borgere i udsatte positioner
  • Tre fagpersoner fra Region Syddanmark

Regionsrådet har tidligere haft en kommunal gadesygeplejerske tilknyttet, men da personen er udtrådt, søges der derfor en ny. Kommunerne bedes derfor ved interesse, indmelde en repræsentant til denne post via nedenstående formular.

Kravet til den indmeldte er, at denne er fungerende gadesygeplejerske og har et godt kendskab til socialt udsatte borgeres særlige behov på sundheds- og socialområdet.

Udsatterådet mødes fire gange årligt, og kalenderen for resten af 2024 ser således ud:

Fredag, 7. juni 2024, kl. 13-15

Fredag, 20. september 2024, kl. 13-15

Fredag, 6. december 2024, kl. 13-15

Fristen for at indmelde repræsentant til posten som kommunal gadesygeplejerske til udsatterådet er tirsdag den 2. april 2024.

Bekræft samtykke