Ny samarbejdsaftale vedr. senfølger efter COVID-19

Der er stadig mennesker i Danmark, der oplever senfølger efter COVID-19, også selvom COVID-19 ikke længere er en samfundskritisk sygdom i Danmark. Omkring 400-500 danskere bliver stadig dagligt smittet med coronavirus, og en andel heraf forventes at få senfølger efter sygdommens akutte fase og på baggrund heraf godkendte Det Administrative Kontaktform den 19. maj 2022 samarbejdsaftalen for ”Senfølger efter COVID-19”.

Med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal samarbejdsaftalen omkring senfølger efter COVID-19 sikre den tværsektorielle håndtering af personer med senfølger efter COVID-19 i Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal sikre den nødvendige viden og information til organisationer og fagprofessionelle om, hvordan forløb for personer med senfølger håndteres på tværs af sektorer og faggrupper i Syddanmark.

Samarbejdsaftalen er udarbejdet i regi af Sundhedsaftalen af en tværsektoriel arbejdsgruppe under Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering med repræsentation fra almen praksis, kommunerne og regionens senfølgeklinikker.

Samarbejdsaftalen er en arbejdsgangsbeskrivelse, som skal være med til at understøtte en implementering, hvor der opleves usikkerheder om ansvarsområder og håndteringen af patienter med senfølger.

Samarbejdsaftalen kan ses som en udmøntning af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, der konkretiserer arbejdsgange og opgaver for udmøntning af anbefalingerne i syddansk kontekst og udbygger anbefalingerne, der hvor der er behov for dette.

Samarbejdsaftalen indeholder en fælles ambition og forpligtelse vedr. kompetenceudvikling samt evaluering og opfølgning. Evaluering og opfølgning er en kvalitetssikring i forhold til at sikre, at vi fortsat tager hånd om patienter, der oplever senfølger.

Samarbejdsaftalen kan læses her: Samarbejdsaftale Senfølger Efter COVID 19

Hvem henvender samarbejdsaftalen sig til?
Samarbejdsaftalen henvender sig til fagprofessionelle der møder mennesker med senfølger efter COVID-19 hos almen praksis, på sygehusene og i kommunerne (fx indenfor følgende områder: Arbejdsmarked, Uddannelse, Træning, Sundhed og Myndighed).

På vegne af
Formandskabet i Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering
Hanne Andersen & Marit Nielsen-Man