Ny lov om frit valg til genoptræning – hvad betyder det?

Opdateret den 4. januar 2019 – Orientering om frit valg til genoptræning

KL har kort før jul udsendt et brev til alle borgmestre, hvor de giver en status på indgåelse af aftaler af aftaler med leverandører omkring frit valg til genoptræning. Af brevet fremgår det, at leverandørerne vil få adgang til ansøgningsmaterialet i starten af januar, og at borgerne forventes at få adgang til de private leverandører fra midten af februar 2019.

Klik her for at se brevet, vedrørende frit valg til genoptræning.


Opdateret den 1. juli 2018

Lovgivningen vedr. udvidet frit valg til genoptræning efter Sundhedsloven træder i kraft den 1. juli. I den forbindelse afholder KL en række informationsmøder om konsekvenser af lovgivningen i august måned.

KL har ansvaret for at indgå aftaler med private leverandører. Til at løse denne opgave, har KL indgået aftale med Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), som skal indgå og vedligeholde aftaler med de private leverandører. SKI opretter et datterselskab med navnet FritValgService til at varetage denne opgave. For yderligere oplysninger om proces og kontaktinformationer henvises til http://www.fritvalgservice.dk/

KL og FritValgService arbejder på højtryk med at blive klar til at implementere den nye lovgivning, men det er ikke muligt at indgå aftaler med virkning fra 1. juli. Det er vigtigt for borgerne, kommunerne og KL, at aftalerne bliver skruet sammen på den rigtige måde, således at der leveres den rette kvalitet i genoptræningen til den rigtige økonomi.

Der vil ske en løbende implementering af loven takt med at KL/FritValgService indgår aftaler. Konkret skal kommunen oplyse borgeren om muligheden for frit valg af privat leverandør, såfremt kommunen ikke kan tilbyde opstart inden for syv kalenderdage. Hvis KL ikke har indgået aftale med en privat leverandør af det genoptræningsforløb, som kommunen har vurderet, at borgeren har behov for, har borgeren ikke frit valg hos privat leverandør.

 

Opmærksomhedspunkter vedr. den nye lovgivning:

  • Kommunen skal senest fire kalenderdage efter borgeren er udskrevet fra sygehus med en genoptræningsplan informere borgeren om, hvor og hvornår kommunen kan tilbyde opstart af genoptræning.
  • Udskrivningsdagen tæller som dag 0
  • Opstart defineres som første møde med en sundhedsperson, der skal varetage hele eller dele af genoptræningsforløbet
  • KL anbefaler, at kommunerne får håndteret genoptræningsplanerne på en effektiv måde og får tildelt forløb, således at genoptræningen kan opstarte indenfor syv kalenderdage.
  • Får kommunerne henvendelser fra borgere vedr. selve fortolkning af lovgivningen, kan der henvises til Sundheds- og Ældreministeriet.
  • Borgerne kan ikke med henvisning til loven om frit valg til genoptræning, stille krav om, at kommunerne skal betale for genoptræning ved en privat leverandør, før den private leverandør har indgået aftale med KL.

 

Informationsmøder
KL og FritValgService afholder informationsmøder om den nye lovgivning og hvilke konsekvenser den får. Målgruppen for møderne er chefer, ledere og medarbejdere i kommuner. Tilmelding til møderne skal ske via linket: http://tilmeld.kl.dk/konsekvenseraflovgivning

 

Kolding den 30.8, kl. 9.00 – 12.00
Scandic Hotel
Kokholm 2
6000 Kolding

 


Folketinget har den 24. maj 2018 vedtaget en ny lov om frit valg til genoptræning efter Sundhedsloven § 140.

Lovgivningen betyder, at den enkelte borge får mulighed for at vælge en privat leverandør af genoptræningen i stedet for det kommunale tilbud. Det gælder i de tilfælde, hvor kommunen ikke er i stand til at tilbyde opstart af genoptræningsforløbet inden for syv kalenderdage efter udskrivning fra sygehus med en genoptræningsplan. 

 

KL har ansvaret for at indgå aftaler med de private leverandører og planlægger, at Statens og Kommunernes Indkøbscentral (SKI) bliver udførende på opgaven. Kommunerne skal således ikke selv indgå aftaler med de private leverandører.

Kommunerne kan dog fortsat indgå aftale med private leverandører, hvor de private leverandører også skal kunne levere opstart af genoptræningen inden for syv kalenderdage. Det betyder, at kommuner som allerede har aftaler med private leverandører, kan have behov for at justere i aftalerne, således at de private kan levere inden for syv kalenderdage efter udskrivningstidspunktet.

KL anbefaler, at kommunen sætter fokus på initiativer, der kan bidrage til at:

  • nedbringe ventetiden eller fastholde en kort ventetid
  • forberede nye arbejdsgange eller justere eksisterende, således at der sker effektiv arbejdsgang, der sikrer en hurtig vurdering af genoptræningsplanerne og information til borgeren inden for 4 dage.

 

Hvornår træder loven i kraft?

Loven træder i kraft den 1 juli 2018. Det giver kommunerne og KL meget kort tid til implementering af det omfattende lovforslag

Det betyder, at det ikke er realistisk, at KL kan nå at indgå aftaler med virkning fra 1. juli 2018, men KL og SKI arbejder hårdt på opgaven, således at borgeren får mulighed for at benytte det frie valg, hvis kommunen ikke kan tilbyde opstart af genoptræningen inden for syv kalenderdage efter udskrivning.

Når bekendtgørelserne er godkendt, vil KL offentliggøre en ny nyhed, der beskriver arbejdsgange og tidsfrister mv. Det vil blive omkring den 1. juli 2018. KL forventer ligeledes snarest at kunne orientere om økonomien for ordningen.

 

Informationsmøder

KL afholder i august informationsmøder for kommunerne fem steder i landet med henblik på at informere om konsekvenser af lovgivningen. Datoer og steder offentliggøres på KL.dk omkring den 1. juli 2018.

 

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum følger udviklingen tæt, og så snart der er nyt fra KL, hører I fra sekretariatet.