Ny kommunal medformand til arbejdsgruppen for nye rammer for kronisk sygdom

Opdateret december 2020:

Udpeget som kommunal medformand, til udarbejdelsen af forløbsprogrammet for rygområdet, er Anne-Mette Dalsgaard fra Vejen Kommune.


Kommunerne søger en ny medformand til Arbejdsgruppen for kronisk sygdom, da den nuværende medformand har fået nyt job.

Arbejdsgruppens opgaver

Arbejdsgruppen er nedsat af følgegruppen for forebyggelse og har til opgave at udarbejde forløbsprogrammerne for kronisk sygdom. Forløbsprogrammet for KOL, diabetes og hjertesygdom er allerede udarbejdet. Lige nu er gruppen i gang med at færdiggøre forløbsprogrammet for mennesker med depression. I løbet af 2020 og 2021 skal forløbsprogrammerne for mennesker med leddegigt og for mennesker med en ryglidelse ligeledes udarbejdes. Læs mere i kommissoriet for arbejdsgruppen her.

Arbejdsgruppen består i forvejen af en regional formand samt en kommunal og en regional sekretær. Den kommunale sekretærpost varetages af Esbjerg Kommune. Herudover består arbejdsgruppen også af udvalgte videnspersoner.

Formændenes opgaver

Som kommunal medformand i arbejdsgruppen har du en strategisk rolle med ansvar for at drive opgaveløsningen i arbejdsgruppen sammen med den regionale medformand. Der fastlagt en overordnet tidsplan for opgaverne, og arbejdsgruppens sekretærer og den resterende arbejdsgruppe har overblikket over, hvilke milepæle, deadlines for sagsfremstillinger mv.

Det er formændenes rolle at præsenteret arbejdsgruppen arbejde for Følgegruppen for forebyggelse, ligesom det er formændene, der angives som kontaktpersoner ved på høringsmaterialer og indbydelser til kick-off arrangementer. Når SOF og PSOF i Syddanmark i forbindelse med implementeringen efterspørger introduktion til de nye forløbsprogrammer, er det ligeledes formændene, der præsenterer disse.

Deadline for tilbagemeldinger via nedenstående formular, er mandag den 17. februar 2020.

Ny kommunal medformand til arbejdsgruppen for nye rammer for kronisk sygdom