Ny formand til arbejdsgruppen ‘Nye rammer for kronisk sygdom’

Følgende er udpeget:

Hanne Josefsen, haniv@esbjergkommune.dk fra Esbjerg Kommune.


Arbejdsgruppen for ”Nye rammer for kronisk sygdom” (dem der har udarbejdet forløbsprogrammerne for KOL og diabetes) efterspørg en ny kommunal formand.

 

Formål med forløbsprogrammerne

Formålet med at udvikle nye rammer for samarbejdet om mennesker med kronisk sygdom er:

  • at sikre en sammenhængende indsats, som afspejler den udvikling, der er sket i sygehus, almen praksis og kommuner
  • at sikre at indsatserne både tager udgangspunkt i diagnosen og i personens samlede livssituation (”det hele menneske”)
  • at sikre at rammerne får en klar og enkel struktur med tydelige aftaler i sektorovergangene
  • at sikre at rammerne bliver forpligtende – også for at understøtte rammernes implementering

 

Proces for de kommende forløbsprogrammer

Det Administrative Kontaktforum har godkendt, at gruppen skal fortsætte med at udarbejde forløbsprogrammer for følgende områder:

  • Hjerte
  • Depression
  • Ryglidelser
  • Leddegigt

Arbejdsgruppen har igangsat arbejdet med det næste forløbsprogram, der bliver for hjertepatienter. Der er udpeget deltagere til en workshop, der er planlagt til den 19. marts 2018. For at sikre at den nye formand får et godt kendskab til arbejdet, er det afgørende, at vedkommende kan deltage på workshoppen.

Deadline for indmeldelse af repræsentanter er derfor torsdag den 15. marts 2018

 

Øvrig information om arbejdsgruppen

Den kommunale formand bliver en del af et formandskab med Birthe Mette Pedersen, Programchef, Region Syddanmark. Der er sekretærbistand til rådighed i gruppen, men der kan være perioder, hvor der ligeledes er brug for, at formanden er medskriver på delelementer til programmerne.

Der kan læses mere om gruppens sammensætning samt tidsplan for arbejdet i nedenstående.

Klik her for at se kommissorium for arbejdsgruppe kronisk sygdom

Klik her for at se tids- og procesplan for de kommende forløbsprogrammer