Netværksmøde om sundhedsberedskabsplanlægning

Vi genoptager rækken af netværksmøder inden for området af sundhedsberedskabsplanlægning mellem kommuner og region, der eksisterede før covid 19-krisen satte ind. Der er tale om nogle ganske uformelle møder, hvor der bliver mulighed for at komme med faglige input og udveksle erfaringer på området.

Sæt derfor kryds i kalenderen torsdag den 29. februar 2024 fra kl. 12-16, hvor vi afholder netværksmøde om sundhedsberedskabsplanlægning i Vejle. Temaet for det første møde er psykosocial indsats.

Det foregår i Sundhedshuset, Vestre Engvej 51, indgang C, mødelokale 0.008, stueetagen.

Baggrund og program for dagen

Sundhedsstyrelsen udgav den 25. maj 2023 en opdateret vejledning til kommuner og region vedrørende planlægning af sundhedsberedskab (findes på www.sst.dk). I den forbindelse afholdt styrelsen desuden en sundhedsberedskabskonference i DGI-huset i Vejle den 31. maj 2023 om emnet, som nogen af jer måske deltog i.

Inden dette var kommunerne indkaldt til møde i Regionshuset om sundhedsberedskabsplanlægning sidst i april. Her var der stemning for igen at mødes mere regelmæssigt på tværs af kommuner og region i forhold til videndeling og erfaringsudveksling – og i forlængelse af konferencen blev der således nedsat en midlertidig planlægningsgruppe for at sikre en fast kadence i afholdelsen af netværksmøderne.

Gruppen består af:

 • Lene Marie Hansen, Aabenraa Kommune (medlem af Sundhedsstyrelsens kontaktkreds om sundhedsberedskab)
 • Jan Barasinski Pedersen, Middelfart Kommune (medlem af Sundhedsstyrelsens kontaktkreds om sundhedsberedskab)
 • Søren Holst Jensen, Vejle Kommune (medlem af Sundhedsberedskabs- og præhospitalt udvalg i Region Syddanmark, SUPU)
 • Martin Grum-Nymann, Region Syddanmark

I forslag til kommissorium, der også vil blive præsenteret på mødet den 29.2., lægges der op til, at der som udgangspunkt afholdes to årlige netværksmøder med et udvalgt tema på hvert møde, samt at netværksmøderne holdes på skift i kommunerne.

Fra gang til gang vil en repræsentant fra værtskommunen for det kommende netværksmøde derfor ligeledes indgå i planlægningsgruppen.

Planlægningsgruppen har foreslået, at rammen for det første netværksmøde omfatter følgende punkter, hvor der også levnes plads til at netværke. Der vil indledningsvist blive serveret en sandwich:

 1. Velkomst v/sundhedschef Diana Krogstrup, Vejle Kommune
 2. Præsentationsrunde
 3. Kort gennemgang af rollefordelingen ved psykosocial indsats v/præhospital chef Gitte Jørgensen, Region Syddanmark
 4. Øvelse v/regionen med kommunal deltagelse
 5. Pause
 6. Drøftelse af psykosocial indsats
 7. Andre opmærksomhedspunkter fra kommuner og Region Syddanmark
 8. Godkendelse af kommissorium for planlægningsgruppen
 9. Planlægning af næste møde – hvor? tema?
 10. Eventuelt

Håber at se dig i Vejle og formidl gerne invitationen videre til relevante kollegaer i kommunen, som kunne tænkes at have interesse i arrangementet.

Tilmelding til sohje@vejle.dk senest den 23. februar 2023.

Parkering: 3 timers parkering; alternativt kan parkeringskort udleveres ved ankomst.