National konference omhandlende compassion i Esbjerg d. 23 november

Tilmelding til efterårets nationale konference om compassion i sundhedsvæsenet her i Esbjerg er nu åben.

Konferencen afholdes den 23. november 2023 og afholdes i regi af sygehusets initiativ “Videnssygehus for Compassion” på Esbjerg og Grindsted Sygehus.  Formålet med konferencen er at fremme forståelsen og betydningen af compassion inden for sundhedssektoren samt at dele indsigt fra førende international forskning.

På konferencen kan vi præsentere to anerkendte eksperter som keynote speakers, nemlig professor Paul Gilbert og professor Michael West. Professor Paul Gilbert er en fremtrædende forsker inden for compassion-feltet og har gjort en betydningsfuld indsats for at udbrede kendskabet til compassion-baserede tilgange inden for sundhedspleje. Han vil dele sin ekspertise og perspektiver på konferencen.  Professor Michael West er også en anerkendt autoritet inden for sundhedssektoren og har arbejdet med ledelse og trivsel i sundhedsorganisationer. Hans indlæg vil belyse, hvordan compassion kan integreres i ledelsespraksis og bidrage til et mere effektivt og omsorgsfuldt sundhedsvæsen.  

Programmet for konferencen kan downloades her: Compassion Konference Program

Tilmelding kan ske via følgende link:  Compassion i sundhedsvæsenet | Region Syddanmark (plan2learn.dk) Tilmeldingsfrist er 31. oktober 2023.

Vi håber at du eller andre i din organisation har lyst til og mulighed for at  deltage i konferencen og være med til at fremme forståelsen og mulighederne ved at styrke anvendelsen af compassion i vores sundhedsvæsen.

Hvis du har nogen spørgsmål, så tag endelig kontakt til: 

Spørgsmål vedrørende tilmelding: Meliha Buhic (meliha.buhic@rsyd.dk)  

Spørgsmål vedrørende indhold: Liselotte Sylvester (Liselotte.Sylvester@rsyd.dk)