Mulighed for at indgå samarbejdsaftale om IV-behandling med antibiotika og væske i kommunale akutfunktioner

De syddanske kommuner og Region Syddanmark har indgået aftaler, som formaliserer samarbejdet om IV-behandling med antibiotika og væske efter udskrivelse. Samarbejdsaftaler der skal benyttes, hvis det besluttes i den enkelte kommune, at den kommunale akutfunktion kan varetage opgaven.

 

Baggrund for samarbejdsaftalerne

Intravenøs (IV) behandling med antibiotika og væske foregår som udgangspunkt på sygehuset under indlæggelse. Nogle patienter er stabile og friske nok til at kunne gå hjem i nogle timer mellem hver behandling. Andre modtager ambulant behandling, hvor de møder ind to-fire gange i døgnet til planlagt infusion. For patienter og pårørende kan det være svært at få en hverdag til at hænge sammen, når man flere gange dagligt skal møde på sygehuset til behandling, og de fleste foretrækker at modtage behandlingen i eget hjem, såfremt den kan foregå på samme faglige niveau som på sygehuset.

 

Patienter vil ved behandling tæt på sin hverdag, ud over en relativ kort indlæggelse, kunne drage nytte af sit sociale netværk og erhvervsaktive borgere vil bedre være i stand til at passe et eventuelt arbejde. Endvidere vurderes det at kunne reducere risiko for konfusion og delir hos ældre/svage patienter, og de vil i højere grad bedre kunne bevare deres funktions- og aktivitetsniveau ved behandling i nærmiljøet sammenlignet med under indlæggelse.

 

Samarbejdsaftalerne

Samarbejdsaftalerne er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 31. oktober 2017 og træder i kraft den 1. januar 2018.

Det har fra politisk side været vigtigt at understrege, at samarbejdet skal udvikles i et gensidigt og aftalt tempo for ikke at overbelaste de kommunale akutfunktioner. Det er derfor op til den kommunale akutfunktion, efter vejledning fra den udskrivende sygehusafdeling, at vurdere, om de har kapacitet til at hjemtage patienten og administrere den videre behandling.

 

De syddanske kommuner opfordres til, i regi af de lokale samordningsfora, at drøfte og udvikle samarbejdet om IV-behandling med antibiotika og væske.

 

Samarbejdsaftale om IV-behandling med væske A4

Samarbejdsaftale om IV-behandling med antibiotika A4