Møde om sundhedsberedskabsplanlægning mellem kommunerne og Region Syddanmark

Til kommunerne

 

Møde om sundhedsberedskabsplanlægning mellem kommunerne og Region Syddanmark

Der har tidligere været et mødeforum mellem kommunerne og Region Syddanmark, der er gået i stå i coronaperioden. Region Syddanmark vil gerne have gang i mødeforummet igen, og har drøftet det med Lene Marie Hansen fra Aabenraa Kommune, der er udpeget af KL som repræsentant i Sundhedsstyrelsens kontaktkreds for sundhedsberedskab, som også mener, at det var en god ide. Der var også nogle kommunale repræsentanter, der ytrede ønske om en genoptagelse på det møde Sundhedsstyrelsen holdt i efteråret om den nye sundhedsberedskabsvejledning til kommuner og regioner, der er på vej.

 

Sundhedsstyrelsen arbejder på at udgive den opdaterede vejledning til planlægning af sundhedsberedskab her i første halvdel af 2023, og planlægger en offentlig høring i perioden fredag den 14. april til mandag den 15. maj 2023, og formentlig udgivelse af vejledningen ultimo maj/primo juni – i forbindelse med en sundhedsberedskabskonference, der formentlig afholdes den 31. maj 2023.

 

Region Syddanmark indbyder derfor til et fysisk møde fredag den 28. april kl. 13 – 15 i regionshuset, Damhaven 12 i Vejle.

 

På mødet vil blive drøftet forslaget til ny vejledning til sundhedsberedskabsplanlægning, og hvordan de fremtidige møder om sundhedsberedskab skal være indholds- og formmæssigt.

 

Tilmelding senest den 14. april til Region Syddanmark: mgn@rsyd.dk

 

Der vil blive sendt dagsorden mv. til mødedeltagerne.