Midlertidig aftale om udskrivelser af COVID-19-patienter

Den 8. april 2020 indgik de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark en Midlertidig aftale om udskrivelser af COVID-19-patienter.

Målet med aftalen er at forebygge smittespredning og sikre ensartede patientforløb, der gør den enkelte udskrivning tryg for både patienter, pårørende og personale.

Aftalen sætter fokus på, at der arbejdes ud fra ensartede og fælles retningslinjer og procedurer på tværs af sygehusene, så kommunerne kun skal forholde sig til ét sæt retningslinjer uanset, hvilket sygehus de modtager udskrevne patienter fra, og så borgere – uafhængigt af, hvilket sygehus de indlægges på – oplever ensartede forløb.

Aftalens målgruppe er patienter, der modtager kommunal hjælp eller støtte, f.eks. på plejehjem, på botilbud eller i eget hjem. Det er altså borgere, der i forvejen modtager kommunal hjælp eller støtte, som aftalen, og de nedenstående centrale punkter i aftalen, vedrører:

  • Patienter, som er mistænkt for COVID-19, udskrives først, når testresultatet er kendt og kan formidles til de pågældende kommuner
  • Patienter, som er påvist COVID-19-smittet, udskrives først, når de har været symptomfri i 48 timer, så længe der er kapacitet på sygehusene

Det er skrevet ind i aftalen, at man i enkelte tilfælde kan udskrive patienter i målgruppen før symptomfrihed og inden de 48 timer, hvis det ud fra en samlet betragtning vurderes at være mest hensigtsmæssigt. Dette aftales i grundig dialog mellem det pågældende sygehus og den pågældende kommune.

Ved spørgsmål til aftalen, kontakt Susanne Hartvig, KKR Syddanmark, suha@kl.dk, 53763683.