‘Mennesker Først’ – forløb om brugerinddragelse og tværfagligt samarbejde på bacheloruddannelsen i medicin

Merete Munk, Sekretariatschef på SDU, præsenterede på SSF-mødet i maj projektet, Mennesker Først. Merete har bedt os formidle nedenstående til Jer:

Mange tak for jeres positive reaktion på min præsentation på møde i Sundhedsstrategisk Forum i maj vedrørende medicinstuderendes møde med borgere med kronisk sygdom i eget hjem.

Formålet er jo, at de studerende får en forståelse for, hvordan mennesker oplever hverdagen med kronisk sygdom, og hvordan borgerne oplever mødet med forskellige dele af sundhedsvæsenet. Vi håber, at dette initiativ vil bidrage aktivt til, at fremtidens læger får et endnu bedre indblik i patienternes situation og forhåbentlig også bliver endnu bedre til at samarbejde med andre faggrupper.

Skal uddannelseselementet fortsat kunne udbydes er det en forudsætning, at vi får jeres hjælp. Vi mangler nemlig aktuelt kontakt til borgere og kontaktpersoner.

Konkret vil jeg spørge, om I vil samarbejde med os om, at (1) formidle kontakt mellem et antal medicinstuderende og borgere, og (2) stille et mindre antal sygeplejersker til rådighed til et par gange i forløbet at mødes med en gruppe af 6 medicinstuderende og drøfte deres oplevelser på besøg hos borgeren.

Klik her for at se beskrivelsen, men vi kommer også meget gerne ud til jer for en uddybning.

Kontakt meget gerne undertegnede eller faglig tovholder, Ulla Friis på telefon 65 50 37 54 eller e-mail: ufriis@health.sdu.dk (med på cc.)

Vi ser frem til det fortsatte gode samarbejde.