Lukning af COSMIC og indsigelse ift. færdigbehandlingsdage

Som følge af overgangen til et nyt EPJ-system (EPJ SYD) i Region Syddanmark opfordres I hermed til at fremsende jeres indsigelser mod registreringer af færdigbehandlingsdage, således at regionens sygehuse har disse i hænde via de sædvanlige kanaler senest den 15. august 2022.

 

Det drejer sig om registreringer af færdigbehandlingsdage registreret på indlæggelser i perioden 1. januar 2021 og frem til implementeringsdatoen på de respektive sygehuse:

 

  • oktober 2021 for Sygehus Sønderjylland og tilhørende psykiatri
  • februar 2022 for Odense Universitetshospital og tilhørende psykiatri
  • 29 maj 2022 for Sydvestjysk Sygehus og tilhørende psykiatri
  • maj 2022 for Sygehus Lillebælt og tilhørende psykiatri

 

Årsagen hertil er, at registreringer frem mod ovenstående datoer er foretaget i regionens gamle EPJ-system, COSMIC, som lukker ned med udgangen af september 2022.

 

Herefter har sygehusene ikke længere mulighed for at rette op på forkerte indberetninger af færdigbehandlingsdage foretaget via dette system.

 

Korrekte registreringer er af stor betydning for datakvaliteten, og dermed validiteten af de rapporter og analyser, der foretages på området.

 

I de tilfælde, hvor I skal krediteres grundet forkerte registreringer af færdigbehandlingsdage, er det ligeledes en stor fordel, at I gør jeres indsigelser inden ovenstående frist. Herved kan tilbagebetalingen foregå på sædvanlig vis via de rettelser, sygehusene indberetter til Sundhedsdatastyrelsen.

 

Efter nedlukningen af COSMIC kommer korrektionerne af faktureringerne til at foregå via regionen.

 

Spørgsmål kan rettes til: ouh.oep.registrering@rsyd.dk