Lokalaftale om samtaleterapi og krisesamtaler i almen praksis i Region Syddanmark

Som tidligere orienteret arbejder Praksisplanudvalget med forskellige lokalaftaler. Aftalen omkring samtaleterapi og krisesamtaler ligger nu færdig som udkast, og der lægges op til godkendelse i Praksisplanudvalget den 12. juni 2019. 

Baggrunden for aftalen er, at overenskomsten om almen praksis åbner mulighed for en decentralisering af ydelsen “samtaleterapi” jf Overenskomsten om almen praksis 2018. Formålet med aftalen er at give de praktiserende læger mulighed for at tilbyde deres patienter en længerevarende samtale i form af hhv. samtaleterapiforløb eller krisesamtaler. 

Der er ikke kommunal økonomi bundet op på aftalen.

Aftalen kan ses her.

Eventuelle bemærkninger, forbehold mv. bedes sendt til Sekretariatet senest den 11. juni 2019.