Lærings- og kvalitetsteam for hoftenære lårbensbrud

Følgende kommuner blev udpeget:

  • Fredericia Kommune
  • Nordfyns Kommune

KL har bedt Sekretariatet om at udpege 1-2 kommuner til at deltage i lærings- og kvalitetsteams for Hoftenære lårbensbrud. Det drejer sig om faglige repræsentanter, som kan indgå i en arbejdsgruppe under ekspertgruppen. Det foreslås, at der enten er tale om fagpersoner, der til dagligt har med hoftefraktur at gøre, eller udviklingsterapeuter, der kan facilitere implementeringen i den enkelte kommune.

Lærings- og kvalitetsteams er en del af Det Nationale Kvalitetsprogram, som i 2016 blev introduceret for at understøtte kvalitets- og forbedringsarbejdet lokalt. Der er allerede etableret lærings- og kvalitetsteams inden for palliation, apopleksi og rationel anvendelse af antibiotika. Disse teams har dog indtil videre være regionale.

Det er den nationale styregruppe for lærings- og kvalitetsteams, som har besluttet at igangsætte et lærings- og kvalitetsteam vedr. “Den +65 årige patient med hoftenært lårbensfraktur”. Det begrundes i, at der er tale om et sygdomsområde med stor morbiditet og mortalitet som også er en stor belastning for sundhedsvæsenet (herunder kommunerne).

Der skal udpeges 1-2 kommunale repræsentanter fra hver region, som indgår som pilotkommuner. Det betyder bl.a., at de deltager i de læringsseminarer, der afholdes i løbet af de 2 år, som teamet løber over og at der lokalt arbejdes med forbedringsindsatser.

Klik her, for at se vedhæftede brev fra Region Syddanmark.

Kontakt Maria Frank fra Region Syddanmark på maria.frank@rsyd.dk eller telefon: 24 75 73 17 ved spørgsmål.

Frist for udfyldelse af nedenstående formular er den 17. januar 2018.