KONFERENCE: Opstartskonference den 20. februar 2019

OBS: Da det er besluttet, at de to projekter adskilles, vil emnet for konferencen kun være Afprøvning af en fremskudt regionale funktion i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark, som er forankret i Socialdirektørforum. Der udsendes derfor ikke en invitation til repræsentanter fra sundhedsområdet. 

På vegne af Styregruppen for de to projekter; “Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark” og “Implementering af forløbsprogrammer”, udsendes hermed en early warning til opstartskonference den 20. februar 2019 på Comwell i Middelfart.

Konferencen har til formål at introducere relevante repræsentanter om projekterne og give et fælles afsæt. formiddagsprogrammet er for alle, mens eftermiddagens program alene er for sparringsteamene.

Målgruppen for konferencen er:

  • Socialdirektørforum
  • Sundhedsstrategisk forum
  • Børne og Unge direktørerne i Syddanmark
  • Afdelingsledelserne i Børn og Unge Psykiatrien og funktionsledere i Børn og Unge Psykiatrien
  • Ledere af PPR
  • Deltagere i de kommende sparringsteams
  • 2 personer fra kommunerne, f.eks. lærere, pædagoger, sundhedsplejen eller fra familieafdelingen.

I bedes videreformidle varslingen, så de relevante deltagere kan sætte kryds i kalenderen.
Varslingen er også sendt til socialdirektørforum.

Program med tilmelding udsendes snarest.