Konference om tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

I det tværsektorielle partnerskabssamarbejde ”Sammen om Velfærd” har et vigtigt fokus været at udvikle kompetencerne til at arbejde sammen på tværs af fag, organisation og sektor. Når det gælder disse kompetencer hos studerende og elever er vejledere og undervisere meget vigtige nøglepersoner.

Der inviteres nu til konference for vejledere og undervisere den 10. maj 2017. Tilmelding sker gennem partnerskabets hjemmeside, på dette link: http://www.sammenomvelfaerd.nu/. På hjemmesiden kan man også læse mere om partnerskabet og se en lille video om “sammen om velfærd”.

Klik her for at se programmet for konferencen.

Vi håber I vil være behjælpelige med at videreformidle nyheden om konferencen i jeres organisation – og meget gerne lægge en nyhed på jeres intranet.

Målgruppen er bred – det gælder vejledere og undervisere for alle uddannelser på sundheds- og socialområdet – fra EUD elever til medicinstuderende.

 

Det koster 500 kr. at deltage og tilmeldingsfristen er den 3. april 2017. Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.