Konference om aktiv patientstøtte

Sekretariatet er blevet bedt om at videreformidle invitation til at deltage i ”Konference om Aktiv patientstøtte – Når sygeplejersken er i røret” den 21. november 2018. Den primære målgruppe i kommunerne er ledere og specialister med særlig interesse i området. Se nærmere her

Det nationale forskning – og udviklingsprojekt Aktiv Patientstøtte har nu været i gang i lidt over et år her i regionen. Patienter med kronisk sygdom coaches over telefonen af særligt uddannede sygeplejersker mhp. at øge patienternes evne til at mestre livet med kronisk sygdom. Indsatsen forventes at kunne bidrage til at forhindre akutte indlæggelser og dermed reducere sundhedsudgifter hos en gruppe af patienter, der står for en stor procentdel af de samlede sundhedsudgifter.

I Region Syddanmark er Aktiv Patientstøtte etableret med et callcenter i hhv. Odense og et i Kolding. 20 Aktiv Patientstøtte sygeplejesker er i daglig kontakt med patienter over hele regionen. Projektet løber til udgangen af 2019.

Hvis du vil vide mere om konferencen eller projektet, kan du kontakte projektleder Lisbeth Thisted, lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk