Konference 29. maj

Der afholdes kursus under ‘Sammen om Velfærd’ den 29. maj 2018. Se nærmere på hjemmesiden, ved at klikke ind på følgende link:  http://www.sammenomvelfaerd.nu/senesteNyt/konference-29-maj-2018