Kommunernes input til evaluering af “Rammeaftale om infektionshygiejnisk rådgivning fra sygehusene til kommunerne”

I regi af Følgegruppen for Forebyggelse er der iværksat en evaluering af “Rammeaftale om infektionshygiejnisk rådgivning fra sygehusene til kommunerne”. Aftalen kan læses her: Rammeaftale Om Infektionshygiejnisk Rådgivning. Evalueringen skal danne baggrund for en beslutning om, hvorvidt aftalen skal revideres – og i så fald i hvilket omfang. 

 

Den nuværende rammeaftale har til formål at understøtte kommunernes infektionshygiejniske indsats via sygehusene. Evalueringen skal særligt ses i lyset af, at der i forbindelse med COVID-19 er et accentueret behov for at sikre et godt samarbejde mellem kommune og region på hygiejneområdet.

 

Som led i evalueringen er der formuleret otte spørgsmål I gerne må besvare. Følgegruppen for Forebyggelse ønsker besvarelser både fra kommuner, der har tilkøbt ydelser jf. rammeaftalen, men også fra kommuner, der ikke har tilkøbt ydelser. På denne måde opnås et solidt billede af hvordan aftalen anvendes.

 

I kan tilgå spørgeskemaet via dette link: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=4D38P3V6SJ12

 

 

Deadline for besvarelse er fredag d. 18. december 2020.

 

Hvis I har spørgsmål til spørgeskemaet, er I meget velkomne til at kontakte:

Marie Jensen, konsulent i Tværsektorielt Samarbejde i Region Syddanmark

Marie.jensen2@rsyd.dk eller telefon 2462 8656

 

På vegne af Følgegruppen for Forebyggelse.