Kommunale tilbud til borgere med lettere stress, angst og depression

Følgegruppen for opgaveoverdragelse har nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge potentialet for overdragelse af samtalestøtte fra almen praksis til kommunerne.

Arbejdsgruppen har talt sig frem til, at et evt. tilbud skal målrettes patienter/borgere, der er sygemeldt af psykisk årsag, som ikke opfylder kriterierne for henvisning til psykolog.

I den forbindelse har arbejdsgruppen undersøgt, hvilke syddanske kommuner der på Sundhed.dk angiver, at de har tilbud til borgere med lettere stress, angst og depression.

Følgegruppen har fundet frem til, at 12 kommuner ud af 22 kommuner har et tilbud – i varierende grad, til borgere med lettere stress, angst og depression.

Før Følgegruppen arbejder videre med en indholdsbeskrivelse af et evt. tilbud til overdragelse, vil den gerne have kvalificeret listen. Derfor vil vi bede jer tage et kig på nedenstående liste. Hvis jeres kommune har tilbud, som ikke figurerer på listen eller der er fejl i de opstillede tilbud, vil jeg bede jer beskrive det i nedenstående formular senest den 6. juli 2017.

 

Kommune

Tilbud

Odense

–          PIO – åben og anonym rådgivning

–          Lær at tackle angst og depression (syv uger målrettet stress, angst og depression)

 

Aabenraa

–          Lær at takle angst og depression (syv møder af 2 ½ times varighed)

 

Esbjerg

–          Dit liv dit fokus – mental sundhedsfremme til unge kvinder 16-24 år

 

Faaborg-Midtfyn

–          Mindfulness (borgere for hvem stress, angst og depression har væsentlig sundhedsrisiko)

–          Psykisk sårbare og sindslidende – få en følgeven (netværksgruppe)

–          Angst, stress og lettere depression ( 10 gange af 2 timers varighed)

 

Haderslev

–          Lær at takle angst og depression (7 moduler af 2 timers varighed)

 

Kolding

–          Borgere med angst eller depression (7 uger af 2 ½ times varighed)

 

Middelfart

–          Livet med angst, stress og depression (8 uger af 2 timers varighed)

–          Mental sundhed – kursus for sygemeldte borgere (4 gange på 4 uger)

 

Nordfyns

–          Lær at tackle angst og depression

 

Nyborg

–          Lær at tackle job og sygdom (6 uger af 2 ½ times varighed)

–          Fristed, Fællesskab og Fortælling – Kultur på recept (langtidssygemeldte med mild til moderat stress, angst og depression – 10 uger af 3 timers varighed)

 

Sønderborg

–          Rehabilitering stress

 

Tønder

–          Mindfulness

–          Stresshåndtering (sygemeldt med en psykisk belastning)

 

Vejle

–          Håndtering af depression (Borgere over 18 år med let til moderat depression)

–          Spor18 – anonym rådgivning til borgere over 18 år

–          Stresskursus (borgere over 18, som har en belastningsreaktion – 8 ugers forløb med 11 mødegange samt 3 individuelle samtaler med psykolog

Kommunale tilbud til borgere med angst, stress og depression