Kommunale sundhedsdata til rådighed for borgere og pårørende?

KL er sammen med Sundhedsministeriet i gang med at undersøge, hvordan kommunerne kan og bør stille kommunale sundhedsdata til rådighed for borgere og pårørende. I den forbindelse, har de fået Peak Consulting til at gennemføre en analyse om erfaringer og synspunkter.

 

Peak Consulting har behov for at komme i kontakt med kommuner, der har erfaring med at give borgere og pårørende adgang til egne sundhedsdata og/eller har udarbejdet noget på skrift om borgere og pårørendes adgang til sundhedsdata. 

 

Hvis kommunen har erfaring med ovenstående, opfordres I til at kontakte Kaare Pedersen på kp@peakconsulting.dk snarest muligt.