Kommunale repræsentanter i Sundhedsstyrelsens kontaktkreds for sundhedsberedskab

Søren Holst fra Vejle Kommune er udpeget til gruppen.

Kommunerne  deltager i Sundhedsstyrelsens kontaktkreds for sundhedsberedskaber, som afholder ca. 3-4 møder om året, hvor kommunerne sammen med regionernes sygehusberedskab, det præhospitale beredskab og længemiddelberedskab drøfter status, samarbejde og udfordringer ift. sundhedsberedskabet.

Det er blevet besluttet at ændre udpegelsen til kredsen, således at de kommunale beredskabet fremover bliver repræsenteret via Danske Beredskaber. Tidligere har nogle af dem blevet udpeget via KKR’erne. Det betyder, at der bliver 3 ledige pladser, og der skal derfor findes en ekstra repræsentant fra Syddanmark. Repræsentanten skal have ansvaret for/arbejde med sundhedsberedskabsområdet.

I forvejen sidder Lene Marie Hansen fra Aabenraa i gruppen.

Klik her for at se kommissoriet.

Der er frist for indmeldelse af repræsentanter den 31. juli 2018.