Kommunale praksiskonsulenter (PKO)

I forbindelse med strukturreformen blev flere opgaver indenfor sundhedsområdet lagt ud til de nye og større kommuner. Kommunerne har i den forbindelse fået et øget fokus på samarbejdet mellem de alment praktiserende læger og kommunen, og flere kommuner har valgt at ansætte en eller flere kommunale praksiskonsulenter.

Den kommunale praksiskonsulent er en praktiserende læge, der er ansat af kommunen til at facilitere samarbejdet mellem kommunen og de praktiserende læger med praksis i kommunen. Praksiskonsulenten beskæftiger sig med organisatoriske spørgsmål i samarbejdet mellem almen praksis og kommune. I nogle kommuner er der ansat mere end én praksiskonsulent, således at de enkelte praksiskonsulenter varetager specifikke emneområder, fx ældreområdet, børn og unge, arbejdsmarkedsafdeling m.v. Den kommunale praksiskonsulent fungerer ikke som sagsbehandler i personspecifikke sager.