Kommunale medlemmer til arbejdsgruppen for ny aftale på børne- og ungeområdet

Der blev indmeldt 6 kommunale repræsentanter til arbejdsgruppen, og de er alle udpeget til at deltage i gruppen:

 • Kirsten Blæhr, Chef for Familie og Børnesundhed, Fredericia Kommune
 • Ulla Dupont, Ledende sundhedsplejerske, Vejle Kommune
 • Lene P. Warwick, Områdeleder Tidlig indsats og myndighed- børneområdet, Sønderborg Kommune
 • Jytte E. Jensen, Konsulent for inklusion og specialpædagogik, Vejle Kommune
 • Mette H. Bostrup, Afdelingschef for Børn og familie, Aabenraa Kommune
 • Anders Lundsgaard, Leder af PPR, Aabenraa Kommune

Sundhedskoordinationsudvalget besluttede på deres møde d. 15. august 2017 at igangsætte arbejdet med udarbejdelsen af den tværgående aftale på børne- og ungeområdet.  Følgegruppen for forebyggelse efterspørg derfor nu kommunale medlemmer til arbejdsgruppen.

Formålet med Aftale om børn og unge (0-17 år) er at understøtte samarbejdet mellem kommuner, region og almen praksis for at sikre et koordineret og sammenhængende borgerforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer til gavn for børn og unge samt deres familier. Der ligges vægt på, at aftalen skal rumme den tidlige opsporing, forebyggelse og behandling, såvel tværfagligt som tværsektorielt.

Arbejdsgruppen bemandes med repræsentanter fra kommunerne, regionen og almen praksis. Arbejdsgruppen sammensættes, så målgruppen repræsenteres bredt. Kommunerne repræsenteres med aktører, der varetager tidlig opsporing og forebyggelse på børne- og ungeområdet, dvs.:

 • Sundhedsplejerske
 • Sagsbehandler fra familieafdeling
 • En repræsentant fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR)
 • Daginstitution/skole
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

Læs mere om formål, arbejdsform og leverancer i kommissorium for arbejdsgruppe til aftale på Børne Og Ungeområdet.

 

Det forventes, at kommunerne stiller med 6-8 repræsentanter fordelt på de forskellige områder med en geografisk spredning.

Arbejdsgruppen vælger en kommunal og en regional formand, der hver stiller med en til to sekretærer. Formandskabet for SSF har besluttet, at Odense Kommune stiller med en sundhedschef, Sonja Serup Hansen,der vil påtage sig den kommunale formandsskabspost.