Kommunale deltagere søges til virtuelle gruppeinterviews om behovet for at etablere et center for tværsektoriel sundhedsforskning i Syddanmark

Opdatering 15. november. Vi mangler fortsat 2-4 informanter, som har mulighed for at deltage den 17. november i tidsrummet 14:00-16:00. Det foregår virtuelt.
Har I mulighed for at deltage, tilmeld jer da hurtigst muligt via nedenstående formular. 

Region Syddanmark er ved at undersøge relevansen og mulighederne for at etablere et center for tværsektoriel sundhedsforskning (forskning der kan forbedre samarbejdet og kvaliteten af patientforløb på tværs af kommuner, sygehuse og praksissektor.). For at kvalificere beslutningsgrundlaget har Regionen bedt VIVE om at lave en afdækning af, hvor der evt. er særlige behov for forskning, som kan forbedre de tværsektorielle patientforløb.

Afdækningen af forskningsbehov skal baseres bl.a. på inputs fra kommunale informanter, som samles til et virtuelt gruppeinterview med VIVE. I gruppeinterviewet skal informanterne fortælle om og diskutere de udfordringer og muligheder, der opleves fra den kommunale side, i samarbejdet med sygehuse og almen praksis – og som potentielt kan løftes via forskning.

VIVE har derfor brug for jeres hjælp til at foreslå relevante informanter fra jeres kommune, som kan medvirke i et gruppeinterview.

Gruppeinterviewet vil foregå over video med en varighed på 1,5-2 timer. Interviewet foretages d. 17. november fra kl.14.00-16.00. Der skal indgå ca. 6-8 informanter fra forskellige kommuner i Region Syddanmark.

Relevanskriterier for kommunale informanter
Der er udstukket følgende relevanskriterier til informanterne:

Informanterne skal have et praksisnært kendskab til det tværsektorielle samarbejde med sygehuse og almen praksis. Derudover gerne et kendskab til, hvordan man i kommunen arbejder strategisk med at udvikle dette samarbejde. Vi forestiller os informanter i ledende funktioner, sundhedschefer, -direktører, men det kan også være erfarne sundhedspersonaler med et overordnet ansvar, og som evt. har medvirket i tværsektorielle udviklingsprojekter.

Af hensyn til tidsplanen for VIVEs afdækning, vi vil bede Jer hurtigst muligt at tage handling på denne henvendelse – og indsende forslag til informanter (navn, stilling og mailadresse) via nedenstående formular.

Forskningscenter - VIVE 2.0

Kan deltage i interview den 17. november i tidsrummet 14:00-16:00
Bekræft samtykke