Kommunale ansatte til forskningsprojekt omkring underretninger

Hvad går det ud på?

Der søges kommunale ansatte til at deltage i et forskningsprojekt omkring at udvikle en model for et bedre samarbejde omkring underretning af børn i mistrivsel mellem almen praksis og kommunerne. Projektet skal afdække hvordan dette samarbejde aktuelt fungerer. Herefter skal der udvikles en interventionsmodel, som skal afprøves i enkelte fokus kommuner.

Hvem søger de?

Sarah, som er tilknyttet projektet, beskriver hvad de søger således:

”Vi skal bruge hjælp fra kommunerne i region syd i første del, dvs afdækningen.

Her ønsker vi nemlig at kontakte alle kommuner på landsplan, og med et kort telefoninterview afdække, hvordan underretningerne kategoriseres når de modtages i kommunen fra almen praksis, og om muligt at få et præcist tal på, hvor mange der er modtaget fra almen praksis årligt de sidste år. Aktuelt har vi kun tal fra hele sundhedsvæsenet.

Derudover vil vi gerne spørge til, hvilke aktuelle samarbejdsløsninger der anvendes. Mange kommuner har telefonservice man kan ringe til for råd, nogle har samarbejdsaftaler der beskriver hvordan processen omkring underretningen fungerer, eller anvendelse af læger på netværksmøder. Det ønsker vi at få et overblik over.

Vi vil derfor meget gerne i kontakt med ansvarlige på området for underretninger i de enkelte kommuner i region syd.”

Tilmelding

Du kan tilmelde dig via den nedenstående formular. Svarfristen er torsdag d. 12. oktober 2023.

For yderligere spørgsmål til projektet, kan du kontakte Sarah Kornum Melgaard på sarahkm@dcm.aau.dk.

Bekræft samtykke