Kommunal repræsentation i styregruppen for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase

Følgende repræsentant blev udpeget til arbejdet:

  • Jeannette Ryan Elbek, Varde Kommune

KL efterspørger én kommunal repræsentant fra alle regioner til styregruppen for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD), fordi man ønsker at udvikle DHRD til en tværsektoriel database.

De kommunale repræsentanter skal indgå i styregruppen for DHRD med det formål at få drøftet tværsektorielle indikatorer, og hvordan sygehus og kommuner bedst kan samarbejde på området. De kommunale repræsentanter deltager det første år som observatører, men de vil blive skrevet ind i kommissoriet, når det revideres i 2018.

 

Næste styregruppemøde er den 4. oktober 2017 fra kl. 10-16 i Middelfart. Styregruppemedlemmerne får dækket deres transportudgifter.

 

Der er tale om et meget relevant område og arbejde, fordi der i disse år er en omlægning i gang, hvor kommunerne overtager en større opgave ift. hjerterehabilitering.

Der efterspørges enten én sundheds-/forebyggelseschef eller én fagperson på området eller planlægger (for datadelen).  

 

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) er forankret under Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Databasen indsamler sundhedsfaglige data om hjerterehabilitering på alle sygehuse i Danmark og skal herved medvirke til at ensrette hjerterehabiliteringsindsatsen på landets hospitaler. 
Databasen inkluderer patienter, som har modtaget fase 2 hjerterehabilitering i sygehusregi. Databasen skal udvikles til en tværsektoriel database, da hjerterehabiliteringsaktiviteter aktuelt udbygges i kommunerne.

I kan læse mere om DHRH her: http://www.rkkp.dk/om-rkkp/de-kliniske-kvalitetsdatabaser/hjerterehabilitering/.