Ny kommunal praksiskoordinator (juni 2017)

Gritt Nyhegn fra Middelfart Kommune er ansat som praksiskoordinator for kommunerne i Praksiskoordinatorordningen.

 

Praksiskonsulentordningens opgave er at styrke kommunikationen og samarbejdet mellem almen praksis, sygehusene og kommunerne, så patientforløb og arbejdsgange bliver mere effektive og sammenhængende.

Ordningen består af 6 praksiskoordinatorer – én fra hver af de fem sygehusenheder og en kommunal koordinator. Stillingen er på 12 timer pr. måned.

 

Som praksiskoordinator skal Gritt:

  • hjælpe med organisering af møder for alle de kommunale praksiskonsulenter og møder, hvor kommunale nøglepersoner også deltager (seneste møde blev afholdt den 7. september 2016).
  • Planlægge og afholde fyraftensmøder for almen praksis
  • Indgå i regionale tværsektorielle arbejdsgrupper og arrangementer angående udredning og behandlingsprocedurer

 

Du vil til dette arbejde få bistand fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat.