Klinisk kommunal kompetence til gennemførelsen af KOL-projektet

Der har været følgende repræsentanter i opløbet om pladsen:

  • Mette Kjeldsen, Svendborg Kommune
  • Tina Jensen, Vejen Kommune
  • Bjarne Krab Mortensen, Vejen Kommune

Mette Kjeldsen, Svendborg Kommune, er udpeget som repræsentant til arbejdet.


Sideløbende med gennemførelsen af det Fælles Udbud af Telemedicin (FUT) arbejdes der nationalt for at sikre implementeringen af KOL-projektet (den nationale udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL).

Porteføljestyregruppe (den nationale styregruppe for projektet) har udpeget en projektleder, Lone Hallgren, der skal stå i spidsen for det, der kommer til at hedde “Fælles Udviklingsprojekt af Telemedicin” (fortsat FUT, når udbudsprocessen er slut).  

 

Det Fælles Udviklingsprojekt skal blandt andet:

  • Teste hhv. infrastrukturen og de valgte telemedicinske løsninger.
  • Overdrage projektet til lokal forvaltning, når der er idriftsat  

 

Til det arbejde efterspørges der en kommunal klinisk profil, der ca. én dag om ugen, fra september 2018 til sommeren 2019, kan indgå i arbejdet omkring infrastrukturen. Den pågældende person vil blive frikøbt med 500 kr. pr. time.

 

Der efterspørges en profil, der har:

  • Viden om behov for data og samarbejdsprocesser
  • Viden om data, der hjælper med at sikre, at infrastrukturen opbevarer og udstiller tilstrækkelig informationer til, at løsningerne kan levere god forretningsunderstøttelse
  • Viden om samarbejdsprocesser, der hjælper med at sikre, at infrastrukturens funktionalitet understøtter samarbejde på tværs – herunder også ift. det nationale
  • Meget gerne viden om relevante klassifikationer inden for sundhed, herunder at vedkommende har været med til at styre fælles datasæt (f.eks. officielle lister med koder på udstyr, kvaliteter, diagnoser m.m.).  

Deadline for indmeldelse af repræsentanter til arbejdet er fredag den 1. juni 2018 via nedenstående blanket.

 

Klinisk kompetence til gennemførelsen af KOL-programmet