KL praktikergruppe/referencegruppe omkring videreudviklingen af FSIII

Følgende kommunale repræsentanter er udpeget:

  • Tove Salting, Sønderborg Kommune
  • Nanna Jancyardottir, Fanø Kommune

KL ønsker at nedsætte en arbejdende referencegruppe omkring videreudviklingen af FSIII. Formålet er et understøtte den daglige drift og udfordringer, herunder at tage stilling til, om udfordringer/problemer skal løses fælleskommunalt eller lokalt. Der efterspørges en person med erfaring med FSIII i drift og gerne med både praktisk, klinisk erfaring fra en hverdag på ”gulvet” og indsigt i opbygningen bag FSIII.

Der skal bruges 1-2 repræsentanter fra hver region. De 3 repræsentanter fra de syddanske kommuner i KLs digitaliseringsgruppe har desværre ikke mulighed for at sidde i denne gruppe.