Invitationer til det politiske opstartsmøde for Sundhedsaftalen den 24. april 2018

Hermed invitationer til det politiske opstartsmøde for Sundhedsaftalen 2019-2022 samt det kommunale formøde forud for opstartsmødet.

Det kommunale formøde finder sted den 24. april 2018 fra kl. 8.30-11.00, og selve opstartsmødet følger fra kl. 11.30-16.00.

 

Begge møder foregår på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

 

Den enkelte kommune bedes sende invitationen til følgende (de sidste fire er selvfølgelig kun gældende, hvis kommunen har repræsentanter i de pågældende udvalg):

  • Alle kommunens politikere fra relevante politiske udvalg med ansvar for sundhedsaftaleområdet inviteres
  • Repræsentanter i Praksisplanudvalget
  • Repræsentanter i Formandskabet for Kommunekontaktrådet
  • Repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget
  • Repræsentanter i Det Administrative Kontaktforum

 

Der ligges i invitationen op til, at den enkelte deltager selv melder sig til ved at sende en mail til Christina Ryborg på cetr@haderslev.dk, men det vil være en hjælp for Fællessekretariatet, hvis den enkelte kommune sikrer en samlet tilmelding af deltagerne.

Der er frist for tilmelding den 10. april 2018.

 

Invitationerne er ligeledes sendt til de kommunale hovedpostkasser.  

 

Invitationerne følger her:

Klik her for at se invitationen til politisk opstartsmøde for Sundhedsaftalen 2019-2022 den 24. april 2018

Klik her for at se invitationen til kommunalt formøde den 24. april 2018