Invitation til tværsektoriel temadag om funktionelle lidelser

Center for funktionelle lidelser inviterer til en tværsektoriel temadag omkring funktionelle lidelser.
Temadagen vil byde på emner som viden om funktionelle lidelser, udredning og behandlingsmetoder, herunder gradueret genoptræning, redskaber til mødet med patienten/borgeren med funktionelle lidelser samt socialrådgiverens arbejde. Der vil desuden være mulighed for drøftelse af den tværsektorielle indsats, herunder opmærksomhedspunkter fremadrettet.

Hvor og hvornår:

På Vejle Sygehus, den 31. januar 2022.

Målgruppe for temadagen:
Temadagen er målrettet fagpersoner, som interesserer sig for funktionelle lidelser (FL).

Dagen vil være særlig relevant for ansatte i kommuner, fx jobcentre og sundhedscentre, almen praksis, sygehuse samt privatpraktiserende fysioterapeuter og psykologer.

Obs: deltagergebyr på 500kr

Program for dagen kan læses her: Program Temadag CFL

Fristen for tilmelding er den 5. januar og foregår her: Tværsektoriel temadag om funktionelle lidelser | Region Syddanmark (plan2learn.dk)

Info om center for funktionelle lidelser: Den 1. september 2021  er centeret blevet flyttet fra Odense Universitetshospital til Sygehus Lillebælt, Vejle. 

Ved spørgsmål til temadagen kan Kirsten Frost Lorenzen kontaktes på: kfl@rsyd.dk eller 21 59 81 52