INVITATION: til temadag vedrørende implementering af tværsektoriel anvendelse af video

Invitation til temadag vedrørende implementering af tværsektoriel anvendelse af video,
onsdag den 8. maj 2019, kl. 09.00-15.00.

Du inviteres hermed til en spændende temadag med workshop, hvor vi sætter fokus på implementering af den tværsektorielle anvendelse af video.

Video er et arbejdsredskab, der allerede i dag er taget i anvendelse flere steder i Syddanmark, men hvor der er et ønske om at udbrede brugen i endnu højere grad.

Temadagen tager afsæt i den handleplan, der er udarbejdet i en arbejdsgruppe nedsat under Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin, og som er blevet godkendt på møde i Det Administrative Kontaktforum den 19. november 2018. Handleplanen skal nu implementeres, og derfor henvender temadagen sig til medlemmer af SOF’erne, som står med implementeringsansvaret, samt de medarbejdere der finder området relevant og spændende, og som eventuelt har erfaring med, hvordan vi kommer bedst i gang.

Sidste frist for tilmelding er onsdag den 1. maj 2019.

Klik her for at tilmelde dig dagen.

Vi håber at se så mange som muligt den 8. maj 2019 i Odense.


Teamdagens dagsorden:

9.00 – 9.30:     
Registrering og morgenbrød

9.30 – 10.00:   
Velkomst og intro til dagen v/ facilitator Irene Ravn Rossavik, Kommunal formand for Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin

10.00 – 10.30: 
Arbejdsgruppens præsentation af udarbejdet materiale
Christina Bomholt Rasmussen, Digitaliseringskonsulent, Assens Kommune

10.30 – 11.00: 
Kompetenceudvikling – erfaringer fra Sønderjylland og fra Telepsykiatrisk Center
Trine Fredskild, Chefkonsulent og projektchef Colab, Lærings- og Forskningshuset og Trine Helverskov, Specialkonsulent, TelepsykiatriskCenter                                   

11.00 – 11.15: 
Pause

11.15 – 11.35: 
Videokonsultationer på praksisområdet*
Anita Lerche, Specialkonsulent, Praksis

11.35 – 12.00: 
Demonstration af videoopkald
Claus Terkelsen, Konsulent, Syddansk Sundhedsinnovation

12.00 – 12.30:  
Frokost

12.30 – 12:40: 
Introduktion til workshops

12:40 – 13:45: 
Workshops

  • Workshop 1: Udskrivningskonference
  • Workshop 2: Netværks- og samarbejdsmøder omkring borger/patient, herunder specialistrådgivning
  • Workshop 3: Borgerrettet/patientrettet kontakt
  • Workshop 4: Møder på tværs af administrative afdelinger

Alle fire workshops vil have et overordnet fokus på implementering. Der vil være mulighed for at dele den gode historie, samtidig med at der skal arbejdes med nogle spørgsmål. Spørgsmålene kan omhandle:

  1. Hvilke aktører er der?
  2. Ved hvilke situationer/patientkategorier giver det mening at anvende video?
  3. Hvilket setup skal mødet have og hvordan koordineres det?
  4. Hvad er gevinsten ved at anvende video?
  5. Hvordan kan Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin understøtte SOF i implementeringsopgaven?
  6. Hvad skal der til for, at en implementering kan lykkedes?

Vælg den workshop (sker i nedenstående tilmeldingslink) du har erfaringer med eller interesse for, som kan være med til at gøre implementeringen lettere.

13.45 – 14.00: 
Kaffe pause

14.00 – 14.30: 
Præsentation af resultater fra workshops

14.30 – 15:00: 
Hvad er der behov for fremadrettet og afslutning