INVITATION TIL TEMADAG: Psykisk sygdom og psykiatriske lidelser hos gravide og småbørnsforældre

Hvordan kan vi som fagpersoner bedst møde disse forældre og deres børn?

Odense Kommune og OUH afholder fælles temadag i regi af projektet FAMKO. Formålet med dagen er at sætte fokus på fagpersoners møde med familier, hvor mor og/eller far har en psykisk sygdom eller en psykiatrisk lidelse – både med fokus på mødet med forældrene og med børnene. Temadagen vil bestå af spændende oplæg fra inviterede specialister på området. I vil blive opdateret på, hvordan området er under udvikling, samt få redskaber til, hvordan I som fagpersoner kan agere i feltet.

Dag: 18. november 2019 kl. 8.30-15.30

Sted: Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense

Temadagen henvender sig til alle, der i deres daglige arbejde møder gravide og småbørnsfamilier, f.eks. sundhedsplejen, børne-/familieafdelinger, behandlingsområdet, jordemødre og praktiserende læger. Invitationen bedes videreformidlet til relevante fagpersoner i kommunen. 

Vil du se programmet og læse mere om, hvordan man tilmelder sig, så se den vedlagte fil her.