Invitation til temadag om sundhedskompetencer på tværs af kommuner og region

I samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Center for Forebyggelse i praksis (KL) afholdes der i Region Syddanmark en temadag om sundhedskompetencer.

Det er med afsæt i Sundhedsstyrelsens seneste publikation Sundhedskompetence i det danske sundhedsvæsen.

Målgruppen er kommunale og regionale ledere og medarbejdere, ansatte i almen praksis samt andre faggrupper, der beskæftiger sig med borgere med kronisk sygdom.

Dagen byder på oplæg, præsentation af cases fra region og kommune samt gruppedrøftelser.

Det er gratis at deltage. Det foregår i Middelfart den 8. juni 2023.

Invitation, program og tilmelding ses her: Invitation Til Temadag Om Sundhedskompetence På Tværs Af Kommuner Og Region Syddanmark