Invitation til RKKP workshop om datastøttet kvalitetsudvikling i kommunerne på sundhedsområdet d. 21. september 2020 kl. 10-15 i København

Formål: Hvordan kan vi sammen udvikle den tværsektorielle kvalitet på sundhedsområdet?

Det tværsektorielle samarbejde er vigtigt når vi skal udvikle kvaliteten  på sundhedsområdet. Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) inviterer til workshop om datastøttet kvalitetsudvikling i kommunal kontekst den 13. maj 2020 for at vi sammen kan forventningsafstemme og udvide horisonter i forhold til at arbejde med tværsektoriel kvalitet på sundhedsområdet. (Afholdes i København, sted oplyses senere).

På workshoppen vil vi se nærmere på/arbejde med, hvordan

  • Vi kan se på fælles løsninger til at arbejde med tværsektoriel kvalitet
  • Kommunale sundhedstilbud kan drage nytte af viden om kvaliteten i sundhedsydelserne fra kliniske kvalitetsdatabaser
  • Vi formidler og deler viden om datastøttet kvalitetsudvikling i kommunal og regional kontekst

Vi håber at se så mange som muligt til en spændende dag, hvor vi sammen lægger planer for et styrket fremtidigt samarbejde i sektorerne. Inviter gerne et par kollegaer med, som I kan se i tilmeldingen.

 

Tilmelding venligst senest 7. september, deltagelse er gratis, der vil være forplejning hele dagen. Tilmelding er “først til mølle” princippet.

Link til tilmelding: https://tilmeld.events/datastoettetkvalitetsudvikling