Invitation til politisk møde om Sundhedsaftalen 2019 – 2022

I forbindelse med udviklingen af den kommende sundhedsaftale for perioden 2019-2022, vil Sundhedskoordinationsudvalget gerne invitere til et møde med hver af de syddanske kommuner, såfremt I ønsker det.

På mødet vil Sundhedskoordinationsudvalget gerne drøfte lokale politiske udfordringer og prioriteringer på sundhedsaftaleområdet. De lokalpolitiske drøftelser vil indgå i det videre arbejde med at udmønte de politiske visioner for Sundhedsaftalen 2019-2022 i form af konkrete indsatsområder og målgrupper.

Invitationen er ligeledes den 4. april 2018 sendt ud via de kommunale hovedpostkasser.

Såfremt I er interesseret i et møde med Sundhedskoordinationsudvalget, anmodes I om en tilbagemelding på muligheder for mødeafholdelse på følgende datoer og tidspunkter. Af hensyn til planlægningen bedes I anføre alle mulige mødedatoer (herunder, hvis det kun er dele af mødedatoen, der er mulig).

 

Mulige mødedatoer:

 • Mandag den 20. august kl. 9.00-15.00
 • Tirsdag den 21. august kl. 9.00-13.30
 • Tirsdag den 28. august kl. 9.00-17.00
 • Onsdag den 29. august kl. 9.00-17.00
 • Torsdag den 30. august kl. 13.00-17.00
 • Mandag den 3. september kl. 9.00-15.00
 • Tirsdag den 4. september kl. 8.00-13.00
 • Mandag den 17. september kl. 9.00-16.00
 • Tirsdag den 18. september kl. 9.00-13.30
 • Onsdag den 19. september kl. 10.00-15.00
 • Tirsdag den 25. september kl. 9.00-13.00
 • Onsdag den 26. september kl. 9.00-14.00
 • Mandag den 1. oktober kl. 09.00-17.00
 • Tirsdag den 2. oktober kl. 09.00-13.30
 • Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-14.00

 

SU til tvaers@rsyd.dk – senest torsdag den 26. april 2018

 

Klik her for at se invitationen med forslag til dagsorden, mødekreds mv.

 

Har I spørgsmål til ovenstående er I velkomne til at kontakte:

 

Anders Fournaise                                                                         Cæcilie Lumby
Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark                 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat      
Tlf: 24 82 43 15                                                                             Tlf: 30 60 06 83