Invitation til konference – “Fremtidens psykiatri i Region Syddanmark – på vej mod en ny psykiatriplan”

INVITATION TIL KONFERENCE fra Region Syddanmark

Hvordan skal indsatsen på det psykiatriske område i Region Syddanmark udvikle sig?

Sæt dit præg på fremtidens psykiatriindsats i Region Syddanmark ved at deltage i konferencen om fremtidens psykiatri i Region Syddanmark.

Onsdag den 8. maj 2019

Kl. 14.30-19.30 på Comwell Middelfart

Regionsrådet er i gang med at udarbejde en psykiatriplan, der skal skabe rammer for udviklingen af psykiatrien i årene fremover. Som del af dette arbejde, skal der gennemføres en konference hvor der bliver mulighed for at drøfte vigtige temaer og indsatsområder på det psykiatriske område.

Vi ønsker at samle både folkevalgte, fagfolk, patienter og pårørende og ønsker en så bred repræsentation som overhovedet muligt, så der er repræsentanter fra alle vores samarbejdspartnere på psykiatriområdet.

Formålet med konferencen er at regionsrådet kan få en god dialog med fagfolk og samarbejdspartnere, som kan bidrage med synspunkter og indsigt til regionsrådets arbejde med psykiatriplanen.

 

Invitation fra Stephanie Lose og Thies Mathiasen kan ses her og programmet her

I tilfælde af at der er flere tilmeldte end arrangementets kapacitet tillader, forbeholder regionen sig ret til at sammensætte deltagerkredsen, så der sikres en så bred repræsentation som muligt.

Tilmeldingsfrist senest 23. april 2019: Link til tilmelding finder du i programmet.

De personer, der pga. for mange tilmeldte alligevel ikke får en plads på konferencen vil få besked senest 1. maj 2019

Eventuelle spørgsmål til konferencen kan rettes til Birgit Skovsbo, E-mail bsk@rsyd.dk, 76631249